Productomschrijving
Submenu

Productomschrijving

ROXY is een software pakket, ontwikkeld door ENGIE Services Noord BV, dat het mogelijk maakt merkonafhankelijk verschillende robots en randapparatuur op dezelfde intuïtieve manier aan te sturen en te programmeren.

Met ROXY is het mogelijk industriële robots op een grafische manier te programmeren, hiervoor is geen kennis van robot specifieke programmeertaal nodig. Door gebruik te maken van de grafische Blockly omgeving van Google kan de robot geprogrammeerd worden met ROXY Blocks. Door deze aan elkaar te koppelen wordt een robot programma gemaakt. De ROXY Blocks zijn basisvaardigheden van de robot of functies om complexere taken en afhankelijkheden mogelijk te maken. Met de in ROXY gedefinieerde blokjes zijn taken te programmeren die mogelijk zijn door combinaties van de blokjes. Taken die niet mogelijk zijn met een combinatie van de in ROXY gedefinieerde blokken zijn niet te programmeren met ROXY. Taken worden altijd gebaseerd op punten en niet op paden of specifieke bewegingen.

Een industriële robot kan door ROXY geprogrammeerd worden als hier een driver voor beschikbaar is. De ondersteunde robot merken zijn gedocumenteerd op docs.roxy-robotics.com.

ROXY draait op een IPC, PC of Server in de productie omgeving. Via een TCP/IP verbinding wordt de robot aangestuurd door ROXY. ROXY stuurt continue commando’s naar de robot en ontvangt ook continue de status en signalen van de robot. Dit in tegenstelling tot vergelijkbare software die eenmalig de robot code compileert en dit naar de robot stuurt. Dit heeft als voordeel dat stap voor stap een ROXY programma uitgevoerd kan worden, waarmee makkelijk getest kan worden en fouten opgespoord kunnen worden. Daarnaast heeft dit het voordeel dat storingen ontvangen worden in ROXY, deze kunnen gepresenteerd worden aan de operator of andere gebruikers van ROXY.

ROXY bevat ook blokjes waarmee signalen van externe randapparatuur en machnies verwerkt kunnen worden. Deze signalen dienen via een ethernet verbinding (TCP/IP, HTTP Client, UDP) aangeboden te worden aan de ROXY installatie. Dit kan direct vanuit de sensor of via tussenkomst van een PLC, de PLC vertaald in dit geval de signalen naar TCP/IP. Deze signalen kunnen gebruikt worden in combinatie met de ROXY Blocks. Door deze combinatie kunnen onder andere if, this, then, that (IFTT) constructies gemaakt worden, variabele locaties aan de robot doorgegeven worden en product specifieke handelingen geactiveerd worden. ROXY biedt standaard functionaliteit voor de snelle kalibratie van sensoren en camera’s in de coördinaten van de robot. Camera’s kunnen niet in ROXY zelf ingeleerd worden en zijn altijd afhankelijk van eigen software.

ROXY bevat ook blokjes waarmee signalen náár externe randapparatuur en machines gestuurd kan worden. Deze signalen zullen via een ethernet verbinding (TCP/IP, http Client, UDP) aangeboden worden aan randapparatuur en machines. Dit kan direct vanuit ROXY of via de tussenkomst van een PLC die het signaal vertaald naar digitale I/O of een analoog signaal. 

Veiligheidsvoorzieningen kunnen niet geprogrammeerd worden in ROXY.